Коментари

История на деня

Свободата …

Свободата …

Etiam sanato vulnere, cicatrix mane, гласи една латинска сентенция – ще рече, и след като е излекувана раната, остава белег….