Обявиха пещерата Башовишки печ за защитена територия

Обявиха пещерата Башовишки печ за защитена територия

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов спаси уникална пещера Башовишки печ, която е емблема за цяла Северозападна България, с издаването на заповед за обявяването му за нова защитена територия. Тя се намира в землищата на село Орешец и село Бела, община Димово, както и село Гранитово, община Белоградчик, област Видин.

Пещерата е една от най-дългите в България и е с характерните за водните пещери образувания. В нея са открити фосилни останки от пещерни животни.

Башовишки печ е обявена за природна забележителност с цел опазване на спелеоложки обект на неживата природа с естествен подземен карстов извор, водни галерии, палеонтоложки находки, местообитаниe на прилепи и ендемична безгръбначна фауна.

Освен естественото подземно образувание защитената територия включва и наземна част с площ от над 3 дка, в която се намира входът на пещерата.

Най-дългата пещера в Северозапада – Башовишки печ, е поредица от труднопроходими сифони и огромни зали, в които може да се побере църква с размерите на видинската катедрала „Свети Димитър”. Разделена е на две галерии с обща дължина около 4,5 км.

Един от хората, които са прониквали най-дълбоко в недокрай картираната пещера, е проф. Петър Берон. На негово име са наречени неизвестните доскоро за науката малки насекоми – Бероникус, които се срещат само в пещерата Башовишки печ.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини