Ученици от Мездра завършиха проект за разделно събиране на батерии

Ученици от Мездра завършиха проект за разделно събиране на батерии

Децата на Мездра отново са за пример! Сайтът dnews.bg съобщи, че учениците ОУ „Христо Ботев” в северозападния град са приключили успешно дейностите по проект с екологична насоченост с името „Планетата Земя”. Като част от проекта, малките ученици са събирали батерии от всички в училището. Накрая са събрали почти 18 кг стари батерии, които са съхранявани в контейнер специално за това.

Ето какво споделиха от основното училище:

„Тази инициатива се реализира в нашето училище от 12 години, като на всеки четири години предаваме събраните батерии. Чрез нея приучаваме и учениците, и учителите, и родителите да ги поставят на определените за целта места, вместо да ги изхвърлят безконтролно.

Реализираната инициатива

В присъствието на директора Иван Иванчев младите природозащитници предадоха събраните батерии на Георги Гергов, гл. експерт „Опазване на околната среда“ в Община Мездра, който от своя страна ще ги предаде на столична фирма, специализирана в рециклирането на този вид опасни отпадъци. Той благодари на децата за активното им участие в тази полезна инициатива, с което допринасят за опазването на природата.

По случай финализирането на дейностите по проекта четвъртокласниците изготвиха информационна брошура „Пази природата чиста. Тя е твоят дом!” С нея, от една страна, те популяризират вредата от изхвърлянето на негодни за употреба батерии заедно с битовите отпадъци, а от друга – призовават своите близки и приятели да се включат в кампанията.

Разделното събиране на употребявани батерии в училището ще продължи и занапред, а ние се надяваме все повече учебни заведения и хора да последват примера на децата.

Относно автора

Добри Иванов


Още новини