Еднофамилни къщи във Врачанско, Монтанско и Видинско ще могат да бъдат санирани с европейски средства

Еднофамилни къщи във Врачанско, Монтанско и Видинско ще могат да бъдат санирани с европейски средства

Еднофамилни къщи ще могат да бъудат санирани с европейски средства, като условието е те да се намират в 50-те най-големи общини в България сред които попадат и общините Враца, Монтана и Видин. Допустими ще са различни мерки за енергийна ефективност, като ще се финансират проекти, идентифицирани на базата на подхода „отдолу-нагоре”, които са отразени в плановете за интерирано развитие на общините и интегрирани териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране. Моделът за подкрепа на мерките все още е в процес на разработване и предстои да бъде уточнине общият брой сгради които ще могфат да се финансират.

Задължително условие за обновляване на еднофамилните жилищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата което собствениците могат да възложат на специалисти. Основната цел е след санирането сградата да постига по-висок енергиен клас.

При изпълнението на мерките се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини