Кметът на Монтана предлага обновяване на част от културната инфраструктура в града с кредит

Кметът на Монтана предлага обновяване на част от културната инфраструктура в града с кредит
Снимка: община Монтана

Кметът на община Монтана Златко Живков ще предложи на Общинския съвет да вземе решение за поемане на общински дълг в размер на 1 115 000 лв.  С него ще бъдат поети част от разходите за реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на Младежкия дом и читалище „Разум” като важна част от културната инфраструктура на града. Това стана ясно от информацията, представена от кмета Живков днес на публично обсъждане, обобщиха от общината.

Двете сгради са включени в общ проект „Развитие на културния живот в община Монтана, чрез инвестиции в културната инфраструктура в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изпълнението на проектите от плана се финансира по оперативна програма „Региони в растеж”.

Общата стойност на проекта за читалището и младежкия дом е приблизително 3 472 000 лв.  За по-голямата част от тази сума ще се кандидатства за безвъзмездна помощ по оперативната програма.  С поемането на дълг от 1 115 000 лв. община Монтана ще осигури допълнително финансиране.

Предложението на кмета Живков е да бъде изтеглен дългосрочен инвестиционен кредит от Фонда за градско развитие Север. Чрез него се  финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020 г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.

Кредитът е с гратисен период от 2 години и погасителен план от 20 години. Среднопретегленият лихвен процент се равнява на 1,32%.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини