Обезпечено е финансирането за реставрация на Синагогата във Видин

Обезпечено е финансирането за реставрация на Синагогата във Видин
Снимка: wikipedia.org

На проведеното днес заседание на Общински съвет – Видин бе взето решение, с което се обезпечава необходимото финансиране за нормалното изпълнение на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин”. Това стана възможно след като Общинският съвет даде съгласие Общината да поеме общински дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проекта.

Гласуването на предложението беше предшествано от дълга дискусия, в рамките на която бе отговорено подробно на всички въпроси на общинските съветници.

При последвалото гласуване мнозинството от общинските съветници дадоха съгласие община Видин да сключи договор с Фонд „Флаг” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг със срок на погасяване до 12 месеца. Средствата ще бъдат възстановени след получаване на безвъзмездната финансова помощ от страна на Управляващия орган на ОПРР.

Друга важна тема, която бе разисквана в рамките на дневния ред на днешното заседание на ОбС, бе даване на съгласие за започване на производство по преобразуване чрез сливане на Основно училище „Отец Паисий” и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Средно училище СУ „Св. св. Кирил и Методий”.

При последвалото гласуване мнозинството от съветниците одобриха започването на процедурата за сливане на двете учебни заведения.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.