Образователен еко лагер за ученици се проведе в село Очин дол

Образователен еко лагер за ученици се проведе в село Очин дол

На 21-ви и 22-ри юни в Младежки еко лагер в село Очин дол, община Мездра, се проведе информационна кампания за ученици от 8. до 12. клас от СУ „Иван Вазов” – Мездра.

Експерти от Природен парк „Врачански Балкан” представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В заниманието взеха участие ученици от 9. клас и учителите по география Емилия Чолашкова и Мария Букович.

Това е поредната проява по време на която, чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите на програмата. Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в община Мездра. Учениците научиха за видовете местообитания, които се опазват в защитените зони Врачански Балкан и Каленска пещера, както и за ограничителните режими в тях. Чрез интерактивни игри децата се запознаха с застрашени видовете растения и животни.

Слънчевото време позволи на децата да преминат и кръговия маршрут Наследствена пътека – Очин дол и да видят интересни видове растения и животни, като жълтокоремна бумка, шипоопашата костенурка, белоглав лешояд, комароцветна орхидея и др. В програмата беше включено и посещение на туристическия комплекс „Дядо Йоцо гледа”. В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук