Повече нови читатели и инициативи за насърчаване на четенето отчита регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца за 2021 г.

Повече нови читатели и инициативи за насърчаване на четенето отчита регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца за 2021 г.

Близо 600 повече са новите читатели в регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца за 2021 г., отчете директорът Силвия Павлова. Общият брой на регистрациите е 5000, а интересът се дължи на факта, че във времето на социална изолация хората все повече се обръщат към книгите и четенето.

Библиотеката има 68 999 посещения (с около 15% повече от 2020 г.) от реални читатели в залите на библиотеката и 207 241 виртуални от потребители, които са се възползвали от информационните ресурси чрез уебсайта www.libvratsa.org, информационния портал, създаден по проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца” и сайта „Карта на времето”.

Онлайн посещенията продължават да бъдат много повече от реалните, което се дължи на въведените противоепидемични мерки. Раздадени са 117 523 библиотечни документа, а в края на годината фондът наброява общо 271 095, на стойност 604 175,89 лв., от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. Новите постъпления са 3 517 библиотечни документа на стойност 51 533,87 лв.

„Културната дейност в Регионална библиотека през 2021 г. беше поставена пред предизвикателства, но въпреки обстоятелствата сме щастливи, че успяхме да осъществим няколко от най-важните събития за нас, свързани основно с насърчаване и популяризиране на четенето, и успяхме да обогатим културния живот в града. През годината са организирани общо 217 инициативи.“, допълни Павлова.

За първи път Тийн Зоната на библиотеката разработи план за дейността, фокусиран върху активности със събитиен характер, както и върху продължаващи във времето проекти. През годината бяха организирани 10 кампании за насърчаване на четенето сред деца и тийнейджъри.

Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия”, който стартира през 2021 г. съвместно с Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – град Видин, се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти.

Изграждане на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

През 2021 г. екипът на библиотеката проведе мащабно изследване на потребителските търсения на читателите. Анкетата попълниха 161 потребители, а резултатите показаха, че читателите припознават библиотеката като място за вдъхновение и най-голямото очакване към нея е да предлага услуги, свързани с личностното развитие.

Екипът на библиотеката получи висока оценка за обслужването в отделите, разнообразието на книжния фонд, организираните събития и фестивали, както и пожелания да продължава да радва малки и големи със своята креативност и иновативност.

Акценти за 2022 г.

  1. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация.
  2. Провеждане на четвъртото издание на литературен фестивал „Враца-книжен град“.
  3. Провеждане на 19 краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето“ съвместно с РУО на МОН – Враца.
  4. Работа по Проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от българския Северозапад до Скандинавия“.
  5. Стартиране на книжен подкаст (Библиокаст) на Регионална библиотека – Враца съвместно с най-големия сайт за книги „Аз чета“ .
  6. Участие в национална кампания за внедряване на електронни и аудио книги  в библиотеките.
  7. Продължаване и надграждане на програмите за деца и тийнейджъри.
  8. Организиране дейността на отделите в библиотеката след стартиране на ремонтни дейности.
Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини