РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа”

РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа”

Обявиха наградените участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа”, организиран РИОСВ – Монтана.  Неговат цел бе да насочи вниманието на подрастващите към повторна употреба на негодни текстилни материали.

Отличени са творбите на:

  1. Ивана – 12 г.
  2. Ивет – 13 г.
  3. Габриел – 10 г.

Те получиха грамоти и предметни награди.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда и разработката на новата текстилна стратегия на ЕС, за да има истинска кръгова икономика, първо трябва да се промени отношението, начинът на мислене на гражданите към текстилните отпадъци. В пакета „Кръгова икономика”, повторната употреба е най-предпочитан метод за оползотворяване.

Като се прилагат принципите на кръговата икономика по отношение на производството, продуктите, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини, се подпомага преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която продуктите са по-трайни, могат да се използват повторно, да бъдат ремонтирани и рециклирани и са енергийно ефективни.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини