Сдружение „Активно общество” обучава учители и образователни медиатори във Видин

Сдружение „Активно общество” обучава учители и образователни медиатори във Видин

Сдружение „Активно общество” стартира обученията на педагогически специалисти, които се провеждат на място в образователните институции. Педагогическите специалисти се обучават на тема „Психосоциална работа с деца и младежи в мултикултурна среда” от опитни обучители, сред които психологът Кирил Кунчев и социологър д-р Петко Петков.

Първото от серията обучения се проведе в град Видин в детска градина „Русалка”, където в рамките на три дни учителите от учебното заведение работят по специално разработена програма, за да повишат знанията си и да обогатят уменията си за работа. Те ще продължат и през следващата седмица, като отново обучители ще работят с тях по темата за психо-социалната работа с деца и младежи. Паралелно с това стартира и обучението на педагогически специалисти в ОУ „Св. св. Кирил и Метойдий”, село Ковачица, община Лом.

Изпълнението на дейностите по проекта продължава с редица обучения за повишаване на квалификацията на учителите и образователните медиатори за работа в мултикултурна среда и в следващите месеци.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини