Среща на обществените възпитатели със седмокласници в Белоградчик за вредата от тютюнопушенето

Среща на обществените възпитатели със седмокласници в Белоградчик за вредата от тютюнопушенето

В изпълнение на „Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2021 г.”, обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Белоградчик  проведоха среща-беседа с учениците от седмите класове на СУ „Христо Ботев”.

Темата за „Вредни въздействия от тютюнопушене” провокира активното участие в беседата на седмокласниците. На срещата бе представена мултимедийна презентация.

Обществените възпитатели на Местната комисия посетиха и децата от подготвителна група на НУ „Васил Левски”. „Приказка за нощта преди Коледа”, презентация за традициите на Рождество Христово и тематични коледни пени баха представени на малчуганите. В края на срещата всички деца получиха коледни сувенири, осигурени от МКБППМН.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини