Стартира фотографски конкурс „Любими места в Европа – скоро отново ще съм там”

Стартира фотографски конкурс „Любими места в Европа – скоро отново ще съм там”

На всички ни изключително много ни  липсват пътуванията. Сега обаче имате възможността да споделите вашите спомени от пътувания в страните от ЕС. Всеки може да изпрати лични фотографии от посещения в Европа, като на 09.05.2021 г. 10 авторски снимки ще бъдат оценени и наградени от Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и Европа директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца.

Условия:

  • Всеки участник се регистрира за участие в конкурса, като с изпращането на авторски снимки посочи имената и годините си, ако е учащ – учебното заведение и телефон за връзка.
  • От всеки участник се приемат не повече от 5 снимки и кратък обяснителен текст към всяка снимка.
  • Снимките трябва да са авторски, да не са по-стари от 5 г., както и да не са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
  • С изпращането на вашите снимки се съгласявате същите да бъдат публикувани на facebook страниците на Регионална библиотека – Враца и на Европа директно Враца.
  • Ако снимките за конкурса са изпратени от лица под 18 години, е необходимо към тях да бъде приложено писмено съгласие за публикуване в свободен текст от родител/настойник.

Критерии:

  • Принадлежност към обявената тема.
  • Естетически критерии.
  • Снимки на исторически, архитектурни или природни феномени, както и фотографии с оригинален поглед върху известни обекти.

Фотографии можете да изпращате до 03.05.2021 г. на e-mail: libvratsa@gmail.com За повече информация тел. 0879548916  Генади Богданов – Отдел „Справочно-библиографско и информационно обслужване”.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини