Видин търси млади предприемачи в сферата на туризма

Видин търси млади предприемачи в сферата на туризма

С цел да насърчи младите предприемачи и да стимулира повишаване на качеството на услугите и продуктите в сферата на туризма Видин се включва в проект за укрепване на туристическото предприемачество.

Проектът „СТЪПКИ“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество – Interreg – ИПП България-Сърбия, 2014-2020 г. Водеща организация е НЧ „Братство 1869“, Община Кюстендил, а партньори са Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, град Пирот.

В проекта ще могат да се включат жители от региона на град Видин, Враца и Монтана.

Задължително условие е участниците да бъдат над 18 години, като обучението е подходящо както за ученици, които още не са завършили гимназия, така и за студенти и безработни.

Обучаваните ще бъдат групирани в три смесени групи от по 45 души от Сърбия и България. В рамките на 3 дни, участниците ще получат знание как да стартират свой собствен бизнес, ще получат важни комуникационни и управленски умения.

За кандидатстване е необходимо да изпратите своя автобиография до 30 октомври 2020 г. на електронна поща sangelova@vidin.bg

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю между 3-4 ноември, 2020 г. във Видин.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.