Всички училища от Северозапада могат да наемат учители от „Заедно в час”

Всички училища от Северозапада могат да наемат учители от „Заедно в час”

Всички общински и държавни училища от областите Монтана, Враца и Видин имат възможност да назначат в екипите си учители, обучени и прецизно подбрани от програма „Нов път в преподаването” на фондация „Заедно в час”.

Заявките за нови учители се приемат до 9 юни тук.  

Учителите от програмата са подходящи за всички училища, които искат да изградят мотивиран и способен екип, като назначат нови, инициативни и добре подготвени учители. Те преподават по разнообразни предмети, като преобладават учителите в начална степен и учителите по математика, науки и английски език.

Какъв е профилът на новите учители

Учителите в програма „Нов път в преподаването” са избрани с взискателен подбор измежду хиляди кандидати, като гаранция, че притежават нужните умения и нагласи за упорита и ефективна работа в училище. Традиционно само 10% успяват да преминат взискателния подбор. Одобрените кандидати имат готовност да работят във всякакви училища, включително в малки населени места, в крайни градски квартали и с уязвими групи, където учениците срещат повече затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система.

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност, работа с нови технологии и справяне с непредвидени ситуации.

Одобрените участници тази година вече започнаха предварителното си обучение, а през юли и август ще преминат цялостна интензивната лятна обучителна програма, която включва теоретична и практическа подготовка (преподаване на ученици в реална учебна среда). В рамките на програмата учителите получават от „Заедно в час” още менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая и допълнителни възможности за професионално развитие. Всички обучения са съобразени с държавните образователни изисквания.

Всички нови учители от Нов път в преподаването” са част и от Национална програма Мотивирани учители” на МОН

Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава в акредитиран български университет и като част от Национална програма „Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. „Заедно в час” е партньор, съвместно със СБУ и отговаря за осъществяването на модули от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители. Чрез назначаването на учител от програма „Нов път в преподаването” училището автоматично става участник и в Националната програма.

Заедно в час в региона на Северозапада

В двете области Враца и Монтана „Заедно в час” работи от 2016 г. През настоящата учебна година в региона работят седем учители от програма „Нов път в преподаването”. Всички те работят в пет училища партньори на „Заедно в час” в област Враца (в Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Михайлово и Софрониево) и едно училище в област Монтана (в Лехчево).

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини