Археологическият комплекс „Калето” ще се управлява от община Мездра

Археологическият комплекс „Калето” ще се управлява от община Мездра

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на археологически комплекс „Калето” за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост на община Мездра за срок от 10 години, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение” – „Антична и средновековна крепост „Калето“, находяща се в област Враца, община Мездра, заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей – Враца.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини