ЧЕЗ монтира 636 платформи за щъркелови гнезда

ЧЕЗ монтира 636 платформи за щъркелови гнезда

ЧЕЗ Разпределение България монтира 636 платформи за щъркелови гнезда в рамките на проекта „Живот за птиците”. Грижата за щъркелите е част от политиката на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Освен че предпазват птиците, платформите спомагат за опазване на околната среда чрез предотвратяване на пожари и съкращават броя на прекъсванията на електрозахранването, предизвикани от контакта им с мрежата.

В рамките на дейностите за защита на птиците дружеството обезопаси 619 стълба. С цел да се минимизира рискът от сблъсък на птиците с електропроводите, върху мрежата се монтират предпазни и маркиращи елементи.

Като част от инициативата, през октомври стартира изрисуването на трафопост „Драва”, който се намира във Враца. В рамките на проекта „Живот за птиците” вече са изрисувани електрически табла в Перник, Враца и Монтана.

Той“ се изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). В основата на проекта е осигуряването на възможности за безопасно гнездене. Дейностите се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000. БДЗП определя важните за птиците места и местообитанията им, което гарантира целенасоченото изпълнение на дейностите на ЧЕЗ Разпределение. Проектът се реализира със съдействието на Европейската комисия по програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи ще продължат до края на 2022 г.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини