Вече има две новосформирани двойки черни лешояди във Врачанския балкан

Вече има две новосформирани двойки черни лешояди във Врачанския балкан

През месец март 2023 г. две новосформирани двойки черни лешояди бяха наблюдавани в природен парк „Врачански Балкан“.

Птиците са се установили в гнезда, изкуствено изградени през 2022 г. от екипа на арбориста Мирослав Енев.

При наблюдението беше установено, че лешоядите надстрояват гнездата и често ги посещават, което показва, че те добре ги приемат.

За разлика от белоглавите лешояди, които предпочитат скалните отвеси, черните лешояди гнездят предимно по дървета.

Построяването на изкуствени гнезда е метод, чрез който се стимулира размножаването на черните лешояди в райони, където има малко дървета с подходящи корони за гнездене.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук