8-и симпозиум по скулптура „Мездра 2022” ще се проведе през юни

8-и симпозиум по скулптура „Мездра 2022” ще се проведе през юни

Обявиха провеждането на 8-и симпозиум по скулптура „Мездра 2022”. На скулпторите ще бъде осигурен материал (един или няколко блока общо) до 2 куб. м. Материалът ще бъде обряза съобразно посочените размери в проекта на свеки участник. Допуска се използването на други материали, донесени от авторите.

В срок до 21-ви април канидидатите за участие в симпозиума трябва да представят от организаторите заявка (Приложение 1) автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък. Проектите трябва да са съобразени със средата, в която ще бъдат монтирани склупторите. Затова към регламента на симпозиума има приложени снимки на площите, на които предстои разполагането на новите скулптори (Приложиение 2).

Жури ще определи кои пет проекта ще бъдат реализирани, като одобрените няма да могат да бъдат изменяни. Авторите на определените за изпълнение проекти ще бъдат уведомени своевременно.

Склуптурите ще работят на открито. Всеки участник трябва да носи свои собствени инструменти и машини за работа. Организаторите осигуряват електрическо захранване и кран. Творбите ще останат собственост на Мездра, като всеки участник ще получи хонорар от 1500 лв. и Диплом за участие.

Скулпторите ще работят в период от 6-и до 20-и юни от 8:00 до 20:00 ч. Първият ден на симпозиума е за настаняване на участниците, а последният е излобнен – за представяне на творците и произведенията им пред обществеността и медиите.

Организаторите ще осигурят на участниците в симпозиума храна, нощувка и заплащат пътните им разходи на територията на страната. Всички останали разходи се поемат от участниците. Всеки участник в симпозиума трбява да има собствена здравна застраховка.

Кандидатстването става до 21-ви април с попълнена заявка по образец, придружена от автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък.

Попълнени заявки за участие в симпозиума и придружаващите ги документи се приемат на адрес:

Мездра 3100

Област Враца

ул. „Христо Ботев” №27

община Мездра

ет. 3, стая 303, отдел „Култура, спорт, туризъм”

Петко Котларски

(за Симпозиума по скулптура „Мездра 2022”)

Контакти: те. 0887514481 – Петко Котларски, имейл: simpozium_mezdra@abv.bg

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини