Базар на мартениците и цветята ще се проведе в Мездра

Базар на мартениците и цветята ще се проведе в Мездра

Мездра обяви, че тазгодишният традиционен Базар за продажба на мартеници и цветя ще се проведе в периода от 22-ри февруари (четвъртък) до 8 март (петък).

Той ще бъде позициониран в централната градска част – в „Алеята на кестените“ и на пл. „България“. 

Заявления за участие в базара (по образец) ще се приемат от 15 февруари (четъвртък) в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинската администрация, след предварително уточняване на мястото, площта и периода за участие в базара. Таксите се заплащат при подаване на заявлението.

Лицата, допуснати до участие в базара, са длъжни:

  • да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласуваната и определената им търговска площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;
  • да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазят стоките и себе си при лоши метеорологични условия;
  • при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.
Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук