Бежанци от Украйна ще получават специализирана подкрепа в Монтана

Бежанци от Украйна ще получават специализирана подкрепа в Монтана

Центърът за застъпничество и подкрепа „Зона закрила” в Монтана може да осигури специализирана помощ на украински семейства, напуснали домовете си заради войната и пребиваващи на територията на областта, съобщиха от институцията.

Той е създаден по инициатива на УНИЦЕФ през 2015 г. като социална услуга към Институт по социални дейности и практики, с цел предоставяне цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление. В процеса участват и техните родители, които също често са жертви на насилие заедно с децата си и също получават цялостна помощ – медицинска, психологическа, юридическа.

Там има т. нар. „терапевтични” стаи, както и стаята за щадящо изслушване на деца, известна като „синя стая“. Тя свежда броя на разпитите до минимум и на едно място, като тези разпити се извършват от обучени кадри. Така се избягва допълнителното травмиране на децата при изпълнението на правни процедури, независимо дали децата са жертви или свидетели на престъпления. Стаята за щадящо изслушване е оборудвана с камери и микрофони и разговорът се записва. Зад стъклото обикновено са съдия, прокурор, разследващ полицай, адвокат.

По информация на работещите в „Зона закрила” жените и децата, които са жертви на насилие, се увеличава и че причините за него са комплексни: безработица, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, психиатрични заболявания, изолацията заради обявената пандемията.

В резултат потърпевшите често са с тежки симптоми. Работата с тях обаче се затруднява от липсата на клинични терапевти – не само на територията на област Монтана, а и в другите два северозападни региона – Видин и Враца.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини