Читалището в Белоградчик спечели проект за национален фестивал на алтернативното кино

Читалището в Белоградчик спечели проект за национален фестивал на алтернативното кино

Народно читалище „Развитие – 1893 г.” – Белоградчик, спечели проект за национален фестивал на алтернативното кино „Супер приз” – Белоградчик, финансиран по програма „Любителско изкуство 21”на национален фонд „Култура”.

Основната цел на проекта е да съхрани и развие традициите в любителското кино и фото изкуство, чрез популяризиране и разширяване на дейността на кино-видео клуб „Ведерник”.

Организиране, провеждане и популяризиране на 6-ото издание на традиционния и емблематичен за региона национален фестивал на алтернативното кино „Супер приз” – Белоградчик.

Фестивалът има за цел да демонстрира постиженията на българското алтернативно кино, да очертае върховите достижения в национален мащаб и да съдейства при избирането на филми за българските национални програми и конкурси в чужбина. В рамките на спечеленият проект се предвижда създаването на интернет платформа, чрез която да бъде осигурен достъп на широката аудитория до архива, създаден от кино-видео клуб „Ведерник”.

Фестивалът е с награден фонд – статуетка и грамота за участниците и парични награди за трите призови места, както и приз за цялостна филмова програма, чиито средства ще бъдат осигурени от читалището. Участващите филмите ще се оценяват от жури от изявени български филмови дейци.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини