До 31-ви март училищата от Северозапада могат да кандидатстват за безплатната програма „Училища за пример”

До 31-ви март училищата от Северозапада могат да кандидатстват за безплатната програма „Училища за пример”

Десет дни имат училищата от Враца, Монтана, Видин и региона да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя учебните заведения устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището.

В третия випуск на „Училища за пример” ще бъдат избрани 25 училища от цялата страна, а крайният срок за кандидатстване е 31-ви март на сайта zaednovchas.bg/model-schools.

Кандидатурите се обработват по реда на пристигането им. Одобрените на първия етап (попълване на формуляр) преминават през интервю, а след това научават и финалното решение дали са приети в програмата. Осем нови училища вече са одобрени за участие в програмата, едно от тях е от Северозапада (област Монтана). Остават още 17 места, за които се търсят най-мотивираните кандидати.

Какво включва програмата

През двете години в програмата училищата получават съвременни обучения с квалификационни кредити, насоки за приложение на наученото в практиката, надграждаща подкрепа от ментор и много споделен опит, ресурси и вдъхновение от други училища в страната.

Програмата „Училища за пример“ е единствена по рода си в България и се състои от две неразделни части:

  • Курс „Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив, подкрепя директорите и други членове на екипа да доразвиват своите лидерски качества и по-ефективно да постигат заложените си цели за успеха на учениците и развитието на училището.
  • Курс по избор на училището, свързан с подобряване и осъвременяване методите на преподаване по следните теми: Умения на XXI в., STEM, подкрепа за ученици с различен майчин език и социално-емоционално учене. Тези курсове надграждат уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище. През двете години в програмата училищата могат да се възползват от два избираеми курса.

За кои училища е програма Училища за пример”

В програма „Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищата. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Училища за пример” в Северозапада и областта

Програмата стартира през 2020 г., като в момента работи с 47 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. От Северопада участници са две училища от Врачанска област – ОУ „Св. Климент Охридски” в Бяла Слатина и СУ „Иван Вазов” във Вършец.Сред останалите училища в програмата има огромно разнообразие – начални, основни, средни училища, математически, профилирани и професионални гимназии, както и едно спортно училище. Има участници от малки и отдалечени населени места, както и от общински и областни центрове.

95% от учителите и директорите в програматасподелят, че „Училища за пример” помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини