Два видински фестивала влязоха в кулиинарното приложение „КулинарФест”

Два видински фестивала влязоха в кулиинарното приложение „КулинарФест”

Два фестивала на община Видин са включени в приложението за кулинарна традиция „КулинарФест”. Това са фестивалът „Кухня без граници” в село Антимово, който се провежда през май и фестивалът на занаятите „Нашенци у старо време” в село Покрайна, който предстои да се проведе на 22-23 септември. Те са включени в категория „Уникална кулинарна традиция” на приложението, където са фестивалите, представящи запазена кулинарна традиция в основната си част или където е съхранено в колективната памет познание за нейното прилагане.

Първото мобилно приложение за кулинарни фестивали в България e разработено от сдружение „Платформа АГОРА”, със съдействието на народни читалища от 17 общини, благодарение на изследователската работа на етнолога доц. Джени Маджаров от СУ „Св. Климент Охридски” и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”. „КулинарФест” се реализира по проект „Култура ДОС” с финансовата подкрепа на програма „Културно наследство”, модул „Културни индустрии и културен туризъм” на национален фонд „Култура”.

Целта на проекта е да стимулира интерес към храната като елемент от националното културно наследство и неговото опознаване и опазване, да представи алтернативни маршрути и различно изживяване на всички, които се интересуват от културно-исторически туризъм в България, да подкрепи местни общности и потенциала им за развитие като кулинарни дестинации.

Наред с календар и програмата на 20 фестивала за автентична кухня, занаяти и традиции, мобилното приложение „КулинарФест“ провокира интерес и с етнографското проучване на кулинарията на фестивалните региони, класификация на фестивалите като принадлежащи към съхранена, обновена или уникална кулинарна традиция, както и представяне на природните, исторически и културни забележителности на фестивалните селища. Потребителите могат да разгледат и богат снимков материал от изминали издания на включените фестивали.

„КулинарФест” (“CulinarFest”) е напълно безплатно за ползване и вече е налично за сваляне в Google Play Store.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.