„е-Северозапад“ – новият портал за информация за 11-те общини на област Монтана

„е-Северозапад“ – новият портал за информация за 11-те общини на област Монтана

Вече е факт порталът и читателска зона „е-Северозапад“, който осигурява виртуален достъп до автентичното културно наследство, прекрасните природни забележителности и богатото историческо минало на региона.

Той съдържа дигитална краеведска информация за 11-те общини на област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамянов, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.

Събраните данни са групирани в няколко основни раздела – селища, природа и екология, история, бит и култура, личности и местен печат.

В портал „е-Северозапад“ са публикувани ръкописи на поселищни проучвания, архивни периодични издания, снимки и описание на исторически места, военни паметници, археологически обекти и архитектурни комплекси.

Със съдействието на местните читалища и библиотеки е събрана информация за автентични фолклорни празници и обичаи, музикални традиции и етнографски особености по места. Включени са и национални и международни събори и фестивали, провеждани в областта. Систематизирана е библиографска и фактографска информация за известни личности от региона- писатели, художници, певци и композитори. Създаден е електронен библиографски указател „Фолклорна формация „Торлашки напеви“.

Информационният масив на портал „е-Северозапад“ ще продължи да се допълва и обогатява с новооткрита или периодично обработена информация.

Към момента във фоайето на монтанската библиотека е създадена читателска зона, оборудвана с компютърна конфигурация и смарт телевизор, за да могат потребителите без достъп до интернет да използват наличното дигитално съдържание. Порталът „е-Северозапад“ е достъпен чрез интернет страницата на Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини