Фондация „Америка за България” ще финансира проекти за развитието на туризма в Северозападна България

Фондация „Америка за България” ще финансира проекти за развитието на туризма в Северозападна България

Фондация „Америка за България” ще подкрепя проекти за развитието на Северозападна България като привлекателна туристическа дестинация с фокус върху устойчив културен и природен туризъм. Очаква се избраните проекти трябва да допринесат за намаляване на обезлюдяването, развитието на местната икономика и да подпомогне създаването на активни и жизнени местни общности. Най-добрите предложения и идеи ще бъдат избрани след конкурс по програмата „Развитие на туризма в Северозападна България”, Фондация „Америка за България”.

Според Фондация „Америка за България” уникалните културни и природни забележителности имат значителен потенциал да привличат местни и международни туристи. Ето защо Фондация „Америка за България” търси възможности за развитие на културни и природни обекти, да подпомага местни общности, да създават незабравими туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. 

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне една община от областите Видин, Враца или Монтана.

Проектите на организации, които осъществяват своята дейност в поне една община от трите области, ще имат предимство.

Допустими кандидати са всички юридически лица, регистрирани в България със следния профил – туристически асоциации, агенции, тур оператори, собственици на хотели, малки и средни бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, неправителствени организации и консорциуми от организации. В случай, че кандидатурата е от обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на две години след подписване на договора за дарение. Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта.

На 3-и юли Фондация „Америка за България” ще организира уебинар, на който ще отговори на най-често задаваните въпроси и ще даде допълнителни разяснения за процеса на кандидатстване. Повече за условията и сроковете за кандидатстване може да намерите на страницата на конкурса.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини