Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” има за цел дa създаде иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Той се провежда с помощта на на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и Регионална библиотека „Христо Ботев“.

Авторите искат да повишат интереса към библиотечните услуги   чрез достигане до райони с население с ограничен ресурс до културни продукти, включително представители на малцинствената общност. Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация с цел популяризиране на местни автори и произведения. Другата основна цел е стимулиране интереса към традиционното четене чрез използване на традиционни и дигитални способи за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

В реализацията на проекта са заложени няколко свързани по между си дейности. Първата от тях е създаване на „Пътуваща сцена – на припек и на сенка”, а за нейното изпълнение ще бъдат разработени маршрути, които ще включват спирки в извънградски зони и малки населени места, където ще бъде представен новият културно-информационнен продукт. Следващата дейност е създаване на уеб базирана платформа – „BOOK IT“, която представя съвременни автори пред широк кръг потребители и ще бъде разработена на три езика – български, английски и норвежки.

Ще се проведе и двудневен международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики”, където ще бъдат създадени различни и новаторски комуникационни канали, които да привличат нови публики. Разработва се стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги, които да обхванат малките населени места, както и публики с ограничен достъп до култура като ромската общност, хора в неравностойно положение и други в Северозападния регион. Ще бъде организирана демострационна арт-инсталация: „Книжни фиорди”, където ще се покажат нови конструкторски техники и решения, които синтезират различни видове изкуства, като ще се включат творци и дизайнери от България и Норвегия. Също така ще се проведе посещение на група от България в Норвегия, за да се да се обмени опит по отношение на работата в областта на културата. Предвижда се да се подобрят уменията на библиотечния персонал и повишаване капацитета на административния и експертен персонал за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти чрез провеждане на обучения.

Относно автора

Мария Костодинова


Още новини