Конкурсът за малки философи в Селановци стана национален и приема есета до 31-ви януари

Конкурсът за малки философи в Селановци стана национален и приема есета до 31-ви януари

Конкурсът за малки философи в Селановци получи национален статут и приема есета до 31 януари 2021 г.

Осем години след стартирането на конкурса за философско есе за деца до седми клас, той придоби национален статут. Организатор на конкурса е ОУ „Н. Й. Вапцаров” в село Селановци.

За организаторите

Училището е открито на 12 януари 1958 г. През различни периоди е било основно, средно и отново основно училище. Днес в него се обучават 142 ученици  в 7 паралелки от първи до седми клас. Има 4 групи за целодневна организация на учебния ден. В педагогическия екип работят 19 професионалисти, за които учителската професия е мисия. Училището работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. Носител е на наградата „Златна ябълка” на НМД. Има изграден екип за личностна подкрепа в лицето на трима ресурсни учители, логопед и психолог.

Село Селановци е специално

Село Селановци е най-голямото в община Оряхово. Като брой на населението то дори надвишава общинския център, а кметът на общината също живее близо до центъра на селото. Селановци е известно със своите успехи в борбата и канадската борба. Но напоследък започна да се популяризира и чрез детския конкурс за философско есе. Темата му за „Малкия принц“ на Екзюпери идва по естествен път – пред читалището е изграден фонтан с персонажи от книгата на френския писател. Самото читалище „Смообразование 1894” е съорганизатор на конкурса, и е домакин на финалния етап от конкурса, който се провежда в първите дни от пролетната ваканция на учениците. Голямата зала на читалището е впечатляващ театрален салон с 900 места, поддържан в перфектно състояние.

Конкурсът

Целта на конкурса „Малкият принц – Селановци 2021” е да  даде   възможност  за  творческа  изява  на  нестандартната  детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц” по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. Право на участие имат всички ученици от II до VII клас, запознати с произведението на Антоан дьо Сент Екзюпери „Малкият принц“, разделени в две възрастови групи: от II до IV клас и от V до VII клас.

Конкурсът се провежда в два етапа:

Етап 1

Първият етап е написване на съчинение на тема: „Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите”. Изисквания към съчинението – обемът да бъде до една стандартна страница, написана на компютър.

Училището – домакин очаква да ги получи на хартиен носител и на електронен адрес във формат Word. Крайният срок  е 31.01.2021г. (важи клеймото на пощенската или куриерската пратка) Съчиненията трябва да бъдат изпратени на адрес:

  • 3301 с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца
  • ул. „Първи май“ № 5 , ОУ „Н. Й. Вапцаров”
  • За конкурса „Малкият принц”
  • и на електронен адрес : ou_vaptsarov@abv.bg

Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени в срок до 05.03.2020г. на посочен от тях адрес, за първа възрастова група, че са класирани, а за втора възрастова група, че са допуснати за участие във Втори етап – „Среща на малките философи” в село Селановци.

„Среща на малките философи” – в село Селановци в първите два дни на пролетната ваканция 2021г.

Етап 2

Класираните участници за втория етап от втора възрастова група пишат съчинение в обем до 2 ръкописни страници, за 2 астрономически часа, пo една от следните мисли на Малкия принц, която ще бъде изтеглена в деня на заключителния етап:

  • „Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил”
  • „Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват”
  • „Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец”
  • „ Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само малки светлинки. „
  • „ Пустинята е хубава – каза малкият принц, – защото крие някъде кладенец…”

Наградите

Журито  ще класира ученическите произведения по възрастови групи. В състава на журито ще влязат представители на РУО Враца, СУ „Св. Климент Охридски”,  училището домакин и съорганизаторите. Всички участници в първия етап ще получат грамота за участие. На класираните на първо, второ и трето място в първия етап, за първа възрастова група, и във втория етап,  за втора възрастова група, ще бъдат връчени грамоти, купи/медали и материални награди.

Относно автора

Гавраил Гавраилов