Младежки център – Враца – център с мисия и младежка визия

Младежки център – Враца – център с мисия и младежка визия

Младежки център – Враца работи от 2014 г. и за краткото си съществуване се превърна в мястото, където младежите намират подкрепа, мотивация, вдъхновение, пространство за проява, място за спорт и игри. За мисията на центъра говорим на среща с целия млад и мотивиран екип.

Център с мисия

Основната мисия на екипа на Младежки център – Враца е да окаже подкрепа на младите, да ги мотивира да бъдат по-активни и търсещи, будни, дейни, да открият техните силни страни. За да постигнат целите си те разчитат предимно на неформалното образование. Част от екипа идва от държавни социални и образователни служби и институции и има опит в сферата на формалното образование, но всички се обединяват около нуждата от алтернативни пространства за младите и са  на мнение че неформалното е начин да компенсира редица пропуски на официалните учебни институции. „Смятаме, че ученето трябва да се представя и възприема чрез правене. В някои училища го правят, но далеч не всички. Според мен неформалното образование е по добрия метод и затова го прилагаме във всички наши дейности, като допълнение на формалното образование”, споделя Калин Ангелов от екипа на центъра.

Oбратно в училище

Една от ключовите и приоритетните дейности е работата на терен. През изминалата година младежки работници от центъра участват в екипите от социални институции, които обхождат и посещават семейства и  ученици, които са застрашени от отпадане. Всяка общини има подобни екипи като този механизъм за взаимна работа и съдействие с институциите е създаден от Министерството на образованието през 2017 г. След едногодишната си работа те вече могат да се похвалят с добри резултати. През 2019 г.  има спад на учениците, застрашени от отпадане и в момента седем деца които не посещават редовно училище. „Това е значително подобрение в сравнение с 20-те деца от предходната 2018 г.”, смята Галин Богданов, младежки работник. Според него Враца може да служи за добър пример за успешно завърнали се деца в училище.  

Покажи ми силната си страна

„Това което на мен не ми харесва в официалната училищна система е,  че на преден план се изкарват отрицателните черти в децата. За мен правилния начин е да тръгнеш от добрите и силни страни на детето и след това ако има някакъв проблем да го кажеш след това”, обобщава Михаела Мицева. Центърът организира редица обучения, работилници и срещи с успешни хора, които целят да изкарат на преден план способностите, интересите и силните страни на младежите. Позитивното е, че има редица училища в района, които ги припознават като свой партньор.

Със или без план

От центъра организират редица дейности, които помагат на младежите да са по-активни и да открият от по-ранна възраст интереси, които могат да ги развият като личности, а защо не да се превърнат в бъдеща професия. През лятото от центъра организират неколкократно Младежка академия, в която участват 20 младежи и се обучават в различни направления – работа в екип, комуникация и планиране, и други теми.

Младежки център Враца в действие
Младежки център Враца в действие

Друг такъв тип обучение което правим и обучението „Без план”, което ги учи на редица ключови умения и компетенции – да бъдат по ефективни, да анализират, планират и надграждат своите знания и умения. Това е доста устойчив модел, защото след обучението младежите могат да преподават на други младежи наученото при организиране, планиране и провеждане на събития не само в центъра, но и според техните интереси. „Целта на това обучение е да бъде изграден и повишен капацитетът на младите хора на местно ниво за планиране, организиране и провеждане на събития и доброволчески инициативи в полза на местната общност”, споделя Галин. В него също се включват 20 ученика от Враца. 

На състезание за идеи

Друга възможност за врачанските младежи е участието в конкурси, организирани от центъра. Победителите в тях получават финансова помощ за осъществяването на своите идеите и проекти. „Чрез тази дейност провокираме млади хора които имат по-голяма социална ангажираност и активност, да сформират и работят екип, да споделят и представят идеите си, ние да се борят за финансиране”, смята Галин. През изминалото лято младежите се състезават в пет  категориите – спортни дейности, култура и творчество, обособяване и развитие на младежки пространства, грижи за животните и околната среда и видео изкуство.

Младежки център Враца в действие
Младежки център Враца в действие

Друга посока, в която работят активно от центъра, е да стимулират младежите да участват в обособяването и развитието  на младежки пространства в града. Зад гърба си екипа има доста такива примери, като най-големият от тях е обособяването на подобно младежко пространство „Якото място” във Враца. То се финансира по проект за освежаване и модернизиране на общи градски пространства на  голяма международна компания и реализирани в десет града на България. За съжаление мястото става жертва на прояви на вандализъм, но от центъра се надяват да променят нагласите и отношенията на хората и младежите към споделените пространства. „Надяваме се така да предизвикаме по-активна намеса сред гражданите в процеса на вземане на решение как точно да изглежда едно място. Това е един много дълъг процес и е една сфера за работа с млади хора която тепърва в България ще се развива”, обобщава Галин.

Спортът обединява

Oт Младежкия център не спират да търсят нови начини да помагат и на доброто физически и психическо здраве на младежите и да са полезни на врачанското общество и природа.  С помощта на доброволци и общината няколко пъти организирахме т. нар. и популярен на Запад „плогинг” – събитие при което хората почистват града си – доброволно и тичешком. Става дума за една съвсем нова инициатива, която обединява тичането за здраве и събирането на боклуци, обяснява Десислава Петрова.

„Вярваме, че спортът обединява и затова организираме здравни и спортни семинари и форуми. Планираме през 2020 г. да имаме и модул за здравословно хранене, защото смятаме че е много важно. И освен да се спортува трябва да се храним здравословно и правилно,  в който ще говорим освен за полезните от продукти и съставки така и за вредните. Много от младите се увличат по добавки и медикаменти, когато започват да спортуват и на това ще се обърне внимание” обобщава само малка част от бъдещите проекти и инициативи на центъра Десислава. 

Относно автора

Нели Найденова

През последните няколко години работи като Експерт Комуникации в редица екооорганизации. Вярва, че да се опазят природните ни богатства, човек трябва да ги опознае, припознае и обикне, а затова е необходимо общуване и по-ефективна комуникация с по-широк кръг от хора. Корените й все пак я връщат в Монтана заради нуждата от промяна и желанието да разкаже неразказаните истории на Северозапада. В Призни се надява да намери вдъхновение за промяна, надява се сайтът да вдъхнови и други хора да започнат промяната от себе си, техния дом, работно място, градината, гората и планината до нас.


Още новини