МОН дава зелена светлина за създаването на университет в Северозападна България

МОН дава зелена светлина за създаването на университет в Северозападна България
Снимка: vratza.bg

ИТ общността във Враца изпрати свои представители на среща с министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, като при провеждането и Ивайло Йорданов, Кирил Кунгалов и Ивайло Иванов представиха за създаване на университет в Северозападна България.

Визията на управляващите за промени в Закона за висшето образование включва адресирането на сериозните териториални диспропорции на висшето образование. А именно, че в Северозападния регион няма висше училище, което да подготвя кадри за местната икономика и администрация.

В тази връзка министър Денков представи идеята да се създаде консорциум от наличните филиали в региона, който да прерасне във висше училище – Северозападен университет. Искането на ИТ общността и местният инициативен комитет е в този университет да се включи и проекта фокусиран в областта на информационните технологии. Той ще включва специалности, които ще предоставят на студентите балансирано фундаментална и приложна наука с превес на приложната.

Освен технологични теми ще се изучава предприемачество, а чрез партньорства с инвестиционни фондове ще се създаде екосистема, в която в Северозападна България да се развиват технологични стартъп компании с потенциал за висока добавена стойност и привличане на инвестиции от чуждестранни компании.

В проекта е предвидено университетът да предоставя обучение, съобразено с актуалните потребности в национален и световен мащаб. Проектът предвижда да може да подготвя кадри за едни от най-търсените специалности в направления: информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство, машинно инженерство, мехатроника, дигитален маркетинг, дигитален дизайн, администрация и управление и бизнес администрация.

Ще се прецени необходимостта и от специалисти по базови дисциплини като икономика, педагогика, както и инженери, необходими за съществуващото в региона производство и перспективите за развитие. По Бяха обсъдени и предизвикателствата за подобряване на връзката между образованието и бизнеса в региона. В тази връзка същата група планира да проведе срещи с кмета на общината Калин Каменов и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук