Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Северозапада

Мотивирани и добре подготвени учители търсят своите училища в Северозапада

Всички общински и държавни училища от Враца, Монтана и Видин още могат да назначат прецизно подбрани и съвременно обучени учители от програма „Нов път в преподаването”, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора да се връщат към учителската професия. Повишеният брой кандидати прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са подготвени за работа в контекста на съвременното образование.

Според директори, кандидати, които формално отговарят на критериите за назначение в училище, не винаги имат правилните нагласи, мотивация и подготовка, които са водещи за успеха на един учител и неговата добавена стойност за учениците.

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява „Заедно в час” за учителите в своята програма „Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство. В област Враца вече има назначени нови учители от програмата за предстоящата 2022/2023 учебна година.

Начални учители в целодневна форма на обучение в Северозапада

За областите от Северозапада „Заедно в час” има подготвени учители в начален етап и в целодневна форма на обучение в начален етап.

За да се запознаят подробно с кандидатите, директорите трябва да подадат заявките си за нови учители от „Заедно в час“ на сайта на програмата.  

Освен методиката на преподаване на предметите в начален етап, участниците в програма „Нов път в преподаването”, които се квалифицират за преподаватели в начална степен, преминават и през специална подкрепа за прилагането на социално-емоционално учене (СЕУ) в класната стая. Учебният план се базира на рамката на Световната банка за развитие на социално-емоционални умения при деца и тийнейджъри. Развитието на тези умения помага на учениците да разбират и контролират по-добре емоциите, мислите, поведенията и импулсите си. Те се учат как да създават позитивни взаимоотношения, да вземат отговорни решения и да преследват значими за тях цели.

Всички участници в програмата залагат още на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации.

Учителите от „Нов път в преподаването” преминават през специално разработени обучения, практическа работа с ученици, менторска подкрепа, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. Всички обучения са съобразени с държавните образователни изисквания.

Програмата включва и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които се оценяват високо от директорите на училищата партньори в ситуацията на дистанционно обучение. Всичко това са предимства, от които се възползват и училищата, в които учителите започват работа.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.