Нова специализирана медицинска специализирана медицинска апаратура в Белоградчик

Нова специализирана медицинска специализирана медицинска апаратура в Белоградчик

С финансова помощ по проект, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е закупена нова специализирана медицинска апаратура за Амбулаторията за специализирана медицинска практика – кардио-ревматология – индивидуална практика – д-р Феорги Николов” – Белоградчик.

Набавени са ехографи Vinno 8 (който ще улесни прегледите и подобри работата, свързана с посещенията на лекаря при пациенти, живеещи в селата на общината) и Vinno E35, 6-канален ЕКГапарат Contec ECG-600G.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини