Обявиха литературен конкурс на името на Иван Давидков

Обявиха литературен конкурс на името на Иван Давидков

В деня на 96-ата годишнина от рождението на поета, писателя, художника и преводача Иван Давидков oбщина Монтана обявява първото издание на конкурса за националната литературна награда на негово име.

Съгласно статута на наградата тя е индивидуална. За нея могат да се състезават български автори за поетична книга, издадена през последните две години (2020 и 2021 г.)

Предложения за носител на НЛН „Иван Давидков” могат да бъдат представени от името на творчески съюзи, културни институции, издателства, университети, както и от самите поети. Те трябва да изпратят пет екземпляра от книгата, с която участват, биография на автора и попълнен формуляр по образец до 11 май 2022 г. на адреса на община Монтана.

За наградата ще бъдат номинирани петима поети, сред които журито ще избере носителя и. Националната литературна награда „Иван Давидков” ще бъде връчена по повод 1-ви октомври – Ден на поезията, от кмета на Община Монтана на тържествена церемония в Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана. Материален израз на наградата са почетна грамота, плакет и парична сума в размер на 1000 лв.

Националната литературна награда „Иван Давидков” бе учредена миналата година с решение на oбщински съвет – Монтана, по инициатива на Мартен Калеев – председател на Дружеството на писателите от област Монтана и със съдействието на Съюза на българските писатели.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.