Обявиха национален конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри

Обявиха национален конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри

Община Монатана обяви Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Той е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев” и се провежда за шести път. Конкурсът ще се състои в две категории – марш и хоро, като и в двете от тях ще бъде присъдена първа награда на стойност 1000 лв., втора – 800 лв. и трета – 600 лв. На тържествената церемония при откриванането на фестивала победителите получават месингова статуетка, която е пластичния знак на празниците. Краен срок за изпращане на творбите в общината е 29.10.2021 г., а фестивалът ще се проведе в средата на 2022 г.

Оркестрите, участващи в Дикоилиевите празници, ще изпълнят наградените в конкурса творби. Те трябва да бъдат авторски, да са специално създадени за конкурса и да не са публично представяни и публикувани. Той ще се проведе анонимен и няма възрастови ограничения. Всеки композитор може да участва само с една твроба, която да бъде хоро или марш, представени като партитура. Изпращаните от авторите произведения трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.

Върху партитурата и на компактдиска с демозаписа на изпращаната творба не трябва да присъстват имената на творбата и автора. Те трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната от автора апликационна форма, публикувана в интернет страницата на конкурса, с данни за името на произведението, името на автора, адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този правилник. Резултатите от конкурса се публиуват в интернет, като ще бъдат адресирани и лично.

Журито се избира от организаторите и то определя класираните творби и присъждането на наградите, като те ще бъдат връчени веднага след присъждането им.

Организаторите придобиват авторските права върху спечелилите творби и могат да ги използват съгласно Закона на авторското право.

Относно автора

Мария Костодинова


Още новини