Обявиха тазгодишния литературен конкурс за разказа „Дядо Йоцо гледа”

Обявиха тазгодишния литературен конкурс за разказа „Дядо Йоцо гледа”

Община Мездра, Съюзът на българските писатели и туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” обявяват XI национален литературен конкурс за разказа „Дядо Йоцо гледа” на тема „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”.

Регламент на конкурса:

  • Конкурсът е анонимен.
  • Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в три екземпляра.
  • Текстът заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.
  • Всеки автор може да участва с един разказа (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14)
  • Текстове, несъобразени с темата или жанровите и техническите изисквания на конкурса отпадат от класирането.
  • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса няма да бъдат награждавани.
  • Разказите се изпращат до 31-ви май на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

Отчитането на конкурса ще стане на 25-и юни.

Ще бъдат връчени следните награди: I награда – 800 лв.; II награда – 600 лв.; III награда – 400 лв. и поощрение – 200 лв.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.