Проведоха среща-беседа за безопасното сърфиране в интеренет с ученици в Белоградчик

Проведоха среща-беседа за безопасното сърфиране в интеренет с ученици в Белоградчик

В изпълнение на „Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2021г.”, обществените възпитатели към МКБППМН – Белоградчик проведоха среща-беседа с учениците от шестите класове на СУ „Христо Ботев” на тема: „Безопасно сърфиране в интернет. Ползотворно запълване на свободното време”.

Дискутираната тема бе посрещната с интерес и провокира активното участие на шестокласниците в беседата. На срещата бе представена мултимедийна презентация, осигурени бяха и рекламни материали по темата

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.