РИОСВ – Враца участва в 45-ото преброяване на водолюбивите птици у нас

РИОСВ – Враца участва в 45-ото преброяване на водолюбивите птици у нас

Една наглед необичайна добра новина зарадва всички любители на дивото и най-вече на птиците. Беше проведено 45-ото преброяване на водолюбивите птици у нас Участие в него на територията на Северозападна България взеха РИОСВ – Враца, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан”, съобщи „Враца Плюс”.

Целта на самото преброяване е да определи състоянието, числеността, както и състава на зимуващите у нас водолюбиви птици, които попадат в териториалния обхват на преброяването. То се прави в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Преброяването

Преброяването обхвана 16 различни точки на наблюдение по водоемите в цялата област, като важни фактори за броя на птиците за пореден път бяха благоприятно слънчевото време и температурите в амплитудата -2 до +5 градуса.

Основните данни от преброяването показват, че съставът на птиците като видове се запазва постоянен, а числеността на водолюбивите птици в района се увеличава. Най-често срещаните са птиците от видовете корморани, зеленоглави патици и лиските. Други забелязани видове са: сива и бяла чапла, голям корморан, голям гмурец и други. Общо преброените птици са били над 1000 от над 10 вида.

Любопитен детайл, установен от експертите е присъствието на къдроглав пеликан в язовир Дъбника край Враца.

Ние се радваме, че природното разнообразие в Северозапада се запазва богато и расте.

От „Враца Плюс” споделят и повече информация за самото преброяване – то се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. Осъществява се едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват. Събраните в резултат от преброяването данни ще бъдат предоставени на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.

Относно автора

Добри Иванов


Още новини