Синагогата във Видин ще се превърне в културен център „Жул Паскин”

Синагогата във Видин ще се превърне в културен център „Жул Паскин”
Снимка: wikipedia.org

Възстановяването на тази емблематична за Видин сграда е въпрос, който повече от 30 години търсеше своето решение.

Малко преди Нова година обаче бе подписан договор за изпълнение на обществена поръчка във връзка с проекта „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект културен център „Жул Паскал”. Стойността му е 8 602 721,83 лв. с ДДС. Финансирането е комбинирано – по договор за безвъзмесдна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и чрез финансов инструмент – договир за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие” АД.

Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 600 календарни дни, като 60 календарни дни е срокът за изготвянето на инвестиционния проект, а 540 дни – за изпълнение и осъществяване на авторски надзор.

Извън тези срокове е времето, необходимо за провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и за съгласуване и одобряване от останалите компетентни органи.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини