Средствата за ремонта на паметника на Христо Ботев влизат в бюджета за тази година

Средствата за ремонта на паметника на Христо Ботев влизат в бюджета за тази година

Количествено-стойностната сметка за ремонта на паметника на Христо Ботев е над 200 хил. лв. Тези средства значително надхвърлят спестените пари от бюджета на Ботевите тържества, които не бяха проведени заради пандемията.

Необходимата сума ще бъде заложена в проекта за бюджета на тази година.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини