СУ „Цар Симеон Велики” стана част от проекта „С волейбол на училище”

СУ „Цар Симеон Велики” стана част от проекта „С волейбол на училище”

Най-старото учебно заведение във Видин СУ „Цар Симеон Велики” се присъедини към инициативата „С волейбол на училище”, която има за цел да популяризира и развива спорта сред подрастващите.

За целта професионални треньори от волейболните клубове представят волейболната игра на учениците. Дейностите включват провеждане на открити уроци по волейбол с цел повишаване на интереса към играта и откриване бъдещите големи звезди на българския спорт сред малките таланти в училище.

Също така волейболните специалисти ще запознават учителите по физическо възпитание и спорт с новите методики за ранно обучение и развитие на подрастващите. На училищата, участващи в проекта, се предоставя материално и техническо осигуряване, което е на разположение на децата и техните учители по физическо възпитание.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук