Ученици посетиха Окръжен съд – Враца в Деня на отворените врати

Ученици посетиха Окръжен съд – Враца в Деня на отворените врати

На 11-и декември (понеделник) в Окръжен съд – Враца се проведе Ден на отворените врати. Поводът за събитието бе 10-и декември, когато е приета Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН.

Гости в съда бяха ученици от Х клас на СУ „Никола Войводов“ и те бяха посрещнати от един от заместник-председателите на съда – съдия Петя Вълчева, която запозна учениците с институциите, които работят в Съдебната палата във Враца, с основните звена в Окръжен съд – Враца, като им показа гражданското и наказателното деловодства, след което ги покани в една от съдебните зали, където се проведе беседа.

Темите, които бяха обсъдени с 10-окласниците от СУ „Никола Войводов“, бяха избрани от самите ученици след предварително направена анонимна анкета с тях.

Освен основната информация за звената в съда, за видовете дела, които Окръжен съд разглежда, за това какво е престъпление и какви наказания се налагат за различните престъпления, на учениците им бе разказано как преминават едно наказателно и едно гражданско дело, кои са страните по различните видове дела и как се определя размерът и видът на наказанията.

В края на срещата на всеки от учениците бе раздаден по един екземпляр от действащата в момента Конституция на Република България.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук