Училища от Северозапада могат да кандидатстват за финансиране до 30 000 лв. за подобряване уменията за учене на учениците

Училища от Северозапада могат да кандидатстват за финансиране до 30 000 лв. за подобряване уменията за учене на учениците

Още една седмица имат училищата от Враца, Монтана и Видин да спечелят финансиране за осъществяване на собствени проекти за подобряване уменията за учене и социално-емоционалните компетентности на своите ученици чрез програма Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 30 000 лв., а за програмата могат да кандидатстват всички общински и държавни училища с ученици в прогимназиален етап.

Училищата трябва подадат своите проектни предложения до 10 май (сряда) на сайта на фондация „Заедно в час“.

„Учим заедно“ се реализира за втора година от фондация „Заедно в час“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Програмата цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. Най-добрите проекти ще получат финансиране и подкрепа за реализация от програмата. Тази година партньори на „Учим заедно“ са също Институт за изследвания в образованието и сайта prepodavame.bg.

Какви са условията за участие 

За програмата тази година могат да кандидатстват държавните и общински училища в България с ученици от V до VII клас. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на  предстоящата учебна година (2023/2024). Проектите могат да се подават самостоятелно или в партньорство с друго училище или организация (читалище, неправителствена организация, музей и др.) Предимство в процеса на оценка получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта.

Програмата търси проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

  • Развиват социално-емоционални умения на учениците;
  • Помагат за регулирането на усилията на учениците;
  • Насърчават ученето в сътрудничество със съученици;
  • Насърчават търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители.

Проектите за програма „Учим заедно“ трябва да са насочени именно към ученици от V до VII клас през учебната 2023/2024 г., включително ученици с ниски академични резултати и често отсъствие от училище. Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета, които имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални умения в учениците – „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“ и „Търсене на помощ“. Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети.

На сайта на програмата има публикувана подробна информация, видеа с насоки и възможност за получаване на допълнителна информация.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук