В Монтана оформят нови 28 паркоместа

В Монтана оформят нови 28 паркоместа

Системата за паркиране в община Монтана ще бъде разширена с още 28 паркоместа. Това, стана ясно след проведено обществено обсъждане за промяна предназначението на терен в непосредствена близост до блок „Геолози” в Живовския квартал.  Мястото по план е предназначено за озеленяване, но на него няма дървета. Преди три години площта от малко над 800 кв. метра е разчистена от незаконни гаражи. Сега на половината от нея ще бъдат обособени паркоместа. Другата половина от терена ще остане за озеленяване.

В квартал 56 на гр. Монтана, където се намира терена , зелените площи са  6 234 кв.м. Те са  0.8% от зелената система на града. Отделянето на 467 кв. за  паркинг  ще намали с 0.005%  зелените площи на град Монтана, което е несъществена промяна според експертното становище от ландшафтния архитект Веселина Заркова – Владимирова.

Зелената система на град Монтана е 1 297 544 кв.м или 53% от територията на града. Така са осигурени минимум 18 кв. м обществени озеленени площи за широко и специфично ползване на всеки жител.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини