Във Видин организират обучение за младежи под надслов „Не!Зависим!”

Във Видин организират обучение за младежи под надслов „Не!Зависим!”

На 13-и и 14-и октомври (четвъртък и петък) в залата на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” ще се проведе обучението „Не!Зависим!”, което е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 години.

Участниците ще се обучават по специално разработена програма, в която с помощта на разнообразни неформални методи за обучение ще се запознаят с рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението ще бъде водено от Кирил Кунчев (психолог с дългогодишен опит в работата с младежи) и Веселка Димитрова (психолог в Общинския съвет по наркотични вещества – Видин).

Събитието има за цел да формира в участниците системни знания относно здравословния начин на живот, както и подпомагане развитието на личностните ресурси и разработването на стратегии на поведение, възпрепятстващи употребата на психоактивни вещества.

Участниците ще получат обективна информация за последствията от употребата на психоактивни вещества, като ще бъде обърнато специално внимание на търсенето на навременна помощ от възрастни, специалисти и институции.

Да сме запознати с темата със зависимостите е важно, така че препоръчваме посещаването на това образователно събитие.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини