Видин се присъедини към Пробега на мира

Видин се присъедини към Пробега на мира

Международната щафета, която в края на месец май е потеглила от Германия, за да премине по цялото поречие на река Дунав чак до Черно море, символизира всеобщия стремеж на човечеството към по-мирен свят. Затова и участниците в инициативата, както и жителите на градовете и селата, през които пробегът минава, предават един на друг Факела на мира.

От пл. „Бдинци” участниците в пробега, водени от Градския духов оркестър, се отправиха към района на драматичния театър, където в зелените площи е поставена табела, провъзгласяваща Видин за град-цвете на мира.

Капитанът на Пробега на мира за Европа е Садананд Магий, а неговият основател е спортистът, философ, художник, музикант и поет Шри Чинмой, който посвещава живота си на идеала за световна дружба и единство.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.