Враца ще има нова автогара

Враца ще има нова автогара

Изготвен е проектът за изграждането на общинска автогара във Враца. Преди стартирането на ремонтните дейности, предстои разрешение от страна на Национална компания „Железопътна инфрастурктура” за изграждането на спиркови навеси. Автогарата ще обслужва междуселищните линии, както и градска линия №9.

Модерната сграда ще бъде разположена в непосредствена близост до жп гарата. Предвижда се обособяването на чакалня за пътници, билетни каси, санитарни възли, помещение за майки с деца, заведение за бързо хранене, както и помещение за търговия.

Проектът включва изграждането на три стоянки за паркиране на автобуси, като всичките ще са покрити от навес. На покривните плоскости ще бъдат монтирани фотоволтаични панели, които ще осигуряват електроенергия за автогарата.

Прилежащите площи ще бъдат реконструирани и облагородени, като това включва – подмяна на настилките, ново улично осветление и озеленяване.

Проектът е на стойност от 400 000 лв., като ще бъде реализиран със средства на „Тролейбусен транспорт”.

Към настоящия момент дружеството използва автогара под наем, за което заплаща месечно около 5000 лв. С осигуряване на собствена сграда, тези средства ще бъдат инвестирани в подобряването на обществения транспорт на Враца.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини