Залесени са над 800 дка нови гори в Северозапада

Залесени са над 800 дка нови гори в Северозапада

Над 800 дка нова гора е залесена до края на месец май на територията на Северозападно държавно предприятие от началото на изпълнението на проекта за залесяване с европейско финансиране.

Залесителните мероприятия са обхванали повече от 22% от заложената площ за залесяване, която е 3623 дка. Засадените дървесни видове са топола, дъб, и горскоплодни дръвчета. Те са залесени в горски територии в обхвата на Държавните горски стопанства в Лом, Монтана, Берковица, Видин, Оряхово и в Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци.

В повечето стопанства е извършена почвоподготовка върху площ от 618 дка от общо 2475 дка по проект. Освен тези дейности са извършени отглеждане на култури върху близо 8800 дка и попълване на култури на около 500 дка.

Най-много фиданки са отгледани на територията на горското стопанство в Лом, както и в държавните разсадници в Никопол, Оряхово и Плевен, където традиционно се отглеждат тополови фиданки. В тях и в разсадника в Плевен през пролетта бяха вкоренени 305 000 резници от същия вид, които наесен ще бъдат използвани за залесяване на млади фиданки.

Поради лошите климатични условия през последните месеци работата по залесителните дейности периодично се затруднява, особено в придунавските райони – Видин, Лом и Никопол, където дигата-бряг системно се наводнява и това пречи на нормалната работа в изпълнение на заложените дейности.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук