Екипът на „Призни“ се включи в обучение за по-активно участие на младите хора в медийния, училищния и обществен живот

Екипът на „Призни“ се включи в обучение за по-активно участие на младите хора в медийния, училищния и обществен живот
Снимка: Нели Василева

През изминалата седмица част от „Призни“ екипа ни се срещна и разговаря с бъдещи репортери и млади хора отот ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана с интерес по-активното участие в училищния и обществения живот. В срещата се включиха и представители на местната администрация и област, сред които и Нели Василева, главен експерт „Култура и вероизповедание“ в Община Монтана,  инж. Иво Иванов – председател на Общински съвет – Монтана и директора на гимназията Бойка Симеонова.

Стъпка напред

Обучението за бъдещи журналисти  се проведе в рамките на проекта “Млади репортери за местна демокрация”. По време на близо едночасовата презентация и дискусия екипът на Prizni.bg сподели своите умения, знания и опит, които да подпомогнат младежите в развиването на собствените им умения за работа в екип, комуникация, създаване на медийно съдържание и работа с достоверна информация.  Обучението бе поредна фаза от проекта след като през юни в рамките на двудневен семинар експерти, журналисти и педагози обсъдиха възможностите за по-активно и пряко включване на младите хора в обществения живот. 

Ученическата медия

Презентацията пред учениците от 11-ти и 12-ти клас на гимназията екипът ни започна в кратко резюме концепцията и мисията на медията, с което се надяваме  да предизвикаме тяхното активно участие в правенето, но и в споделянето на все повече позитивни новини от Северозапада в бъдещата ученическа медия. По време на срещата ръководителят на проекта от страна на ПМГ Монтана Димитрана Георгиева дискутира с учениците възможностите за формата и съдържанието на предстоящия ученически информационен портал.

Нели Найденова от „Призни“ и Димитрана Георгиева, учител по пългарски език и част от проека, обсъждат бъдещата ученическа медия. Снимка: Нели Василева

Заедно с учениците обсъдихме за ролята на медиите като коректив на властта. Спряхме се и върху ролята на онлайн медиите и платформите, които все по-често изместват традиционните медии и осигуряват нов канал за изразяване на мнение и организиране на граждански дейности. Заедно с учителите и учениците  предложихме теми и идеи, които са подходящи и биха влезли в дневния ред на едно училище и училищна медия. Екипът ни сподели полезни съвети за писане на новини и онлайн съдържание, спряхме се набързо и на най-често използваните журналистически жанрове. Заедно с учениците засегнахме една доста актуална тема – Фейк нюз и как да ги разпознаем по-добре. 

Медийна култура и гражданското участие

Проектът се изпълнява от Дружеството за ООН в България в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“. В него участват преподаватели, ученици и журналисти от Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив. Експерти по проекта са проф. Петранка Филева, проф. д-р Мария Нейкова и ас. д-р Илия Вълков. С участието си в проекта от Prizni.bg заедно с учениците от ПМГ „Св. Климент Охридски” се надяваме да допринесем за повишаването на медийната култура и гражданското участие на младите хора в Монтана и целия район.

Относно автора

Нели Найденова

През последните няколко години работи като Експерт Комуникации в редица екооорганизации. Вярва, че да се опазят природните ни богатства, човек трябва да ги опознае, припознае и обикне, а затова е необходимо общуване и по-ефективна комуникация с по-широк кръг от хора. Корените й все пак я връщат в Монтана заради нуждата от промяна и желанието да разкаже неразказаните истории на Северозапада. В Призни се надява да намери вдъхновение за промяна, надява се сайтът да вдъхнови и други хора да започнат промяната от себе си, техния дом, работно място, градината, гората и планината до нас.