На младежки еко лагер с ученици от Козлодуй се проведе в село Очин дол

На младежки еко лагер с ученици от Козлодуй се проведе в село Очин дол

На 23-ти и 24-ти юни в Младежки еко лагер в село Очин дол, община Мездра се проведе информационна кампания за ученици от 8. до 12. клас от средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – Козлодуй.

Експерти от природен парк „Врачански Балкан” представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. В заниманието взеха участие 30 ученици от 8-ите класове и техните учители – Станислав Стоянов, Катерина Маринова и Магдалена Рангелова. Това е последното събитие, по време на което чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите и дейността на програмата в България.

Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в община Козлодуй. На учениците бяха представени видовете местообитания и птици, които се опазват в защитените зони „Острови Козлодуй”, „Златията”, „Цибър”, „Река Огоста” и „Козлодуй”.

Специално внимание беше обърнато както за ограничителните режими, така и за възможностите за икономическо развитие в тези зони. Чрез интерактивна игра младежите бяха предизвикани да опознаят района на село Очин дол и да открият позитивни и негативни примери за въздействието на хората върху природата.

На следващия ден децата се запознаха със застрашени видовете растения и животни, опазвани от „Натура 2000”. В края на заниманията всички посетиха комплекса „Дядо Йоцо гледа” и получиха информационни материали и сувенири.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини