Област Враца е със сравнително добри показатели в сферата на основното и средното образование

Област Враца е със сравнително добри показатели в сферата на основното и средното образование

Показателите на област Враца в сферата на основното и средното образование са сравнително добри.

Враца е сред областите с най-висок нетен коефициент на записване на населението в V-VIII клас и през 2020 г. – 91,8% (при 86,5% в страната). Броят на преподавателите също е по-голям от средния за страната – 93 на 1000 ученици (при средно 87 на 1000 ученици). Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование са по-ниски от средните – съответно 0,41% (при 0,55% в страната) и 2,3% (при 2,5% в страната).

Средният успех на националното външно оценяване по математика след VII клас е 30,3 т. (при 37,9 т. в страната). Средният успех на матурите по български език и литература достига „Добър” – 3,99.

Враца не е сред лидерите в сферата на висшето образова, разполагайки само с два филиала на висши учебни заведения. Броят на студентите в областта е 7 на 1000 души от населението при 32 на 1000 души в страната.

Инвестициите в сферата на образованието са от изключително значение. То е ключово за развитието на всеки човек.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.