Община Видин стартира проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Община Видин стартира проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Мръсният въздух става проблем на все повече български градове и с радост можем да кажем, че в Северозапада вече се работи по въпроса. Община Видин стартира проект за информационна кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с нови, които не замърсяват въздуха така сериозно и отговарят на нормите за това. Пред сайта на dnews.bg, представители на местната администрация са споделили повече за проекта:

„Проектът предвижда следните дейности: проучване и анализ на текущото състояние на използваното отопление и нагласите на населението в Община Видин, повишаване на информираността на жителите чрез провеждане на разяснителна/обучителна кампания, анализ на видовете отопление и тяхното въздействие върху качеството на атмосферния въздух и представяне на цялостна визия на Общината за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни, разработване на механизъм за определяне на прогнозния размер на приходите в резултат от предаване за последващо третиране на подменените уреди, разработване на средни/пределни цени за единица продукт при подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) и организация и управление, информация и комуникация на проекта. Дейностите по първия етап трябва да приключат не по-късно от 31.05.2021 г.

През втория етап предстои подмяна на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници, както и демонтаж на използваните замърсяващи отоплителни устройства на твърдо гориво и доставка и монтаж на новите екологични отоплителни уреди/системи, съобразно техническите решения от първия етап.”

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и е за близо 13 млн. лв. Чрез него от общината целят намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Относно автора

Добри Иванов


Още новини